oferuję:

  • wsparcie psychologiczne - nastolatki, osoby dorosłe,
  • diagnostykę psychologiczną,
  • sporządzanie opinii psychologicznych (profilowanie psychologiczne, sporządzanie profilu osobowościowego, ocena systemu rodzinnego, analiza dynamiki konfliktu między stronami),
  • konsultacje w zakresie poprawności metodologicznej sporządzonych opinii,
  • warsztaty rodzicielskie.
 

wsparcie psychologiczne

Oferuję wsparcie psychologiczne zarówno dla nastolatków, jak i osób dorosłych.
Główne obszary wsparcia:
- rozwój,
- interwencje kryzysowe,
- doświadczanie przemocy,
- zaburzenia adaptacyjne, lękowe, emocjonalne, nastroju,
- niska samoocena,
- warsztaty rodzicielskie,
- wsparcie okołorozwodowe zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

diagnostyka psychologiczna

Można ją wykonać w różnych celach: rozwojowych, oceny profilu osobowościowego, dopasowania wsparcia psychologicznego do potrzeb, potwierdzenie lub nie występowania określonego problemu.

Proces diagnostyki psychologicznej jest zgodny ze Standardami Diagnostyki Psychologicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

opinie psychologiczne

Oferuję możliwość przygotowania opinii psychologicznych niezbędnych do Sądów oraz innych placówek i instytucji.

Wszystkie przygotowywane opinie spełniają kryteria wiarygodności, które są niezbędne, aby opinia mogła być wykorzystana m.in. w procesie sądowym.